Hoe herken jij een werkloze?

Autimotive blogt op de website Autismevrouwen.nl van Henny Struik. De zesde blogpost Hoe herken jij een werkloze? is verschenen.

Lees de zesde blogpost Hoe herken jij een werkloze? op Autismevrouwen.nl! Hoe herken jij een werkloze? is deel 2 in een serie ervaringsverhalen die het verschil in denken tussen het neurotypische en autistische brein illustreren.

Luchtpost

Autimotive blogt op de website Women with Autism van Henny Struik. De vijfde blogpost Luchtpost is verschenen.

Lees de vijfde blogpost Luchtpost op Women with Autism! Luchtpost is deel 1 in een serie ervaringsverhalen die het verschil in denken tussen het neurotypische en autistische brein illustreren.

Overhandiging business case “Levensbrede aanpak bij autisme”

Maandag 5 oktober mocht ik de maatschappelijke business case “Levensbrede aanpak bij autisme” overhandigen aan wethouder Thomas Zwiers van de gemeente Moerdijk en wethouder Jan Paantjens van de gemeente Halderberge. De business case is opgesteld door de werkgroep Vanuit Autisme Bekeken. Deze werkgroep bestaat zowel uit professionals als ervaringsdeskundigen. Het onderzoek voor dit rapport is gedaan door Dock4 Advies. Het doel van deze business case is laten zien dat ondersteuning op de gebieden werk, onderwijs, vrije tijd én zorg bijdraagt aan meer levensgeluk en maatschappelijke participatie van mensen op het autistisch spectrum. Het rapport beschrijft een manier waarop ondersteuning op deze gebieden geïntegreerd en gefinancierd zou kunnen worden. Uitgangspunt hierbij is dat een “one size fits all” oplossing niet bestaat en er maatwerk geleverd dient te worden. Een levensloopbegeleider kan begeleiding bieden die is afgestemd op de specifieke behoeften van het individu, houdt het overzicht over de verschillende deelgebieden en intensiveert de ondersteuning op de momenten dat dat nodig is of bouwt deze juist af. De business case kun je hier downloaden.

Dat klinkt heel mooi in theorie en het is beslist niet onmogelijk om er praktijk van te maken. Zover zijn we echter nog lang niet. Wel is er met de uitreiking van de maatschappelijke business case een belangrijke eerste stap gezet: onze bestuurders niet alleen bewust maken van wat mensen met autisme nodig hebben, maar vooral van wat deze groep de maatschappij te bieden heeft. De business case prikkelt tot nadenken. Nadenken is het begin van verandering.

Voor mijn eerste overhandiging was ik om twee uur welkom in het gemeentehuis van de gemeente Moerdijk te Zevenbergen. Wethouder Thomas Zwiers nam uitgebreid de tijd om met mij in gesprek te gaan over autisme in het algemeen en wat de gemeente in haar sociale beleid voor mensen met autisme kan betekenen. De grote verschillen tussen individuen met autisme kwamen in het gesprek naar voren. Hierop concludeerde de wethouder heel scherp dat “de gemeente minder autistisch naar autisme moet kijken” omdat een standaardoplossing voor niemand werkt. De noodzaak van het ontschotten van de financiering van beleidsterreinen om een integrale aanpak mogelijk te maken werd al gauw duidelijk.

Even wachten in de hal.
Even wachten in de hal.
Autimotive overhandigt de mBC aan wethouder Thomas Zwiers.
Autimotive overhandigt de mBC aan wethouder Thomas Zwiers.
Autimotive in gesprek met wethouder Thomas Zwiers.
Autimotive in gesprek met wethouder Thomas Zwiers.

Om half vier meldde ik me in het gemeentehuis van de gemeente Halderberge te Oudenbosch. Wethouder Jan Paantjens had de versterking ingeroepen van een beleidsmedewerker. Hier werd niet alleen aandachtig geluisterd, er werden ook ijverig aantekeningen gemaakt. De wethouder had veel belangstelling voor de uitdagingen in het onderwijs waar leerlingen met autisme mee te maken krijgen. Verder hebben we kort besproken hoe de verschillen tussen mannen en vrouwen met autisme een accurate en vroegtijdige diagnostiek bij vrouwen in de weg kan staan en waarom dat nadelig is bij een integrale aanpak.

Wethouder Jan Paantjens heeft de versterking ingeroepen van een beleidsmedewerker.
Wethouder Jan Paantjens heeft de versterking ingeroepen van een beleidsmedewerker.
Autimotive in gesprek met een wethouder en beleidsmedewerker van de gemeente Halderberge.
Autimotive in gesprek met een wethouder en beleidsmedewerker van de gemeente Halderberge.

De business case werd op deze dag in ruim 40 gemeentes verspreid over het land uitgereikt. Heb je 5 oktober gemist maar wil je toch de maatschappelijke business case overhandigen in jouw gemeente? Geen probleem, het kan nog steeds! Neem daarvoor contact op met Vanuit Autisme Bekeken.