Wie is Autimotive? – Iris Westhoff

Iris Westhoff - Autimotive
Foto: Yiyu Photography

Iris Westhoff. Angenaam kennis te maken.

Mijn naam is Iris Westhoff. Ik heb in 2009 mijn Master of Science in de psychologie behaald aan de Universiteit Leiden. In 2012 kreeg ik de diagnose Syndroom van Asperger. Ik herken en erken de schoolproblemen van autistische leerlingen, omdat ik ze zelf aan den lijve heb ondervonden. Tegenwoordig weten veel van deze leerlingen dat ze autisme hebben. Dat zou een voordeel moeten zijn. Geen nadeel. Een diagnose verschaft zelfinzicht en een verhoogd begrip van de interactie tussen jezelf en de wereld om je heen. Een persoon met autisme, of dat nu klassiek autisme, het syndroom van Asperger of PDD-NOS is, ontwikkelt zich zijn of haar hele leven lang, net als ieder ander mens. Autisme is geen statische aandoening. Als je vandaag iets niet kan, wil dat niet zeggen dat je het nooit zal kunnen. Helaas wordt autisme nog wel vaak gezien als een statische aandoening. Het wordt gezien als een handicap. Een gemiste kans. Voor de hulpverlener, voor de school, voor de maatschappij als geheel en bovenal voor de persoon met autisme. Mensen met autisme denken en doen anders dan mensen zonder autisme. Anders. Niet slechter. Niet minder. Niet dommer. Anders. Het schoolsysteem is afgestemd op hoe de meeste mensen denken en doen. Ik kan het schoolsysteem niet veranderen. Wel kan ik de leerling met autisme helpen om met het bestaande schoolsysteem om te gaan en er het beste uit te halen voor hem- of haarzelf.

Wil je meer weten over de opleiding en werkervaring van Iris Westhoff?

Kijk dan eens op mijn LinkedIn-profiel en schroom niet om een connectieverzoek te sturen.