Is school er voor jou?

Iris Westhoff school autisme
Iris Westhoff voor in plaats van in de klas.

School moet

In Nederland gaan kinderen naar school omdat het moet van de Overheid. Als je aan ouders vraagt waarom ze hun kind of kinderen naar school sturen, zullen de meesten iets mompelen over persoonlijke, sociale of intellectuele ontwikkeling. Vaardigheden als schrijven en rekenen en in een later stadium het opdoen van kennis in uiteenlopende vakgebieden, zullen ze noemen. En dat allemaal omdat het van belang is voor een goede toekomst voor je kind. Dat wil iedere ouder. Die begint, zo is ons verteld, bij school. Sterker nog, we geloven heilig in het belang van onderwijs voor een goede toekomst. Zo heilig, dat we mensen naar landen sturen waar onderwijs niet vanzelfsprekend is om schooltjes te bouwen. De achterblijvers leveren dan hun bijdrage in de vorm van een donatie aan dit goede doel. Hoewel belangrijk voor de toekomst, bestaat school niet voor de toekomst van de individuele leerling. Uw kind dus. U leest het goed: onderwijs bestaat niet voor de toekomst van uw individuele kind. Het onderwijs bestaat om de maatschappij op orde te houden.

Leer- en kwalificatieplicht

Het circus begint wanneer je 4 of 5 jaar bent. Eerst 8 jaar basisschool. Daarna volgt een grove indeling naar leervermogen en ga je naar het vmbo, havo of vwo, bij voorkeur gevolgd door een middelbare of hogere beroepsopleiding of een studie aan een universiteit. Dat hele naar school gaan moet je volhouden tot het einde van het schooljaar waarin je je 16e verjaardag viert. Minstens. Dat heet de leerplicht. Ben je er dan vanaf? Dat ligt eraan. Naast de leerplicht bestaat de kwalificatieplicht. Dit is de plicht om jezelf te kwalificeren voor de arbeidsmarkt. De Overheid vindt mensen gekwalificeerd als ze minimaal een havo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 hebben behaald. Deze kwalificatieplicht loopt tot de dag waarop je je kwalificatie hebt behaald of tot je 18e verjaardag. Daarna mag je nog wel naar school, maar is het niet langer verplicht.

Kans op werk

Waarom wil de Overheid dit? Omdat het de kans op betaald werk vergroot. Niet omdat de Overheid iedere leerling die zijn best heeft gedaan op school een carrière gunt. Wel omdat de Overheid de gemaakte schoolkosten wil terugverdienen. En liefst een beetje meer. Als het leeuwendeel van een generatie na de verplichte portie onderwijs bijdraagt aan het in stand houden van de status quo, is de Overheid tevreden. Als deze groep ook nog eens loonbelasting afdraagt, consumeert, meer oplevert dan kost, is de Overheid gelukkig. Missie geslaagd.

Onbenut leervermogen

Ouders van een autistische leerling met een normale tot hogere intelligentie weten al lang dat onderwijs niet bestaat voor de toekomst van hun individuele kind. Aan het leervermogen van deze leerling mankeert doorgaans niets. Toch wordt dit leervermogen zelden optimaal benut. Een afwijkende sociale ontwikkeling, het niet aanvoelen van de ongeschreven regels van de schoolse groepsdynamiek en de dagelijks chaos maken het doorlopen van het reguliere onderwijs voor de autistische leerling op zijn zachtst gezegd tot een uitdaging. In plaats van de leerling te leren omgaan met het onderwijssysteem, wordt gekozen voor de makkelijke weg. Als men bang is dat een leerling zal blijven zitten of, erger nog, gaat zakken voor het eindexamen, ligt de keuze voor een lager niveau voor de hand. Hierdoor blijft de leerling niet zitten en betreedt eerder de arbeidsmarkt. Tel uit je winst! Bovendien is de kans dat de leerling slaagt voor het eindexamen een stuk groter. Gezakte leerlingen zijn slecht voor het slagingspercentage en dus slecht voor het imago van de school.

Loze argumenten

Uiteraard zal de school de keuze om de leerling naar een lager niveau te sturen, te laten afstromen in onderwijstaal, verdedigen. Minder tijd kwijt aan huiswerk! Meer tijd voor sociale activiteiten! Niet op je tenen hoeven lopen! Waar aan voorbij wordt gegaan, is dat juist die zaken die school voor de autistische leerling zo moeilijk maken, op een lager niveau niet wezenlijk anders zijn. Denk aan weten wanneer iets af is, een tijdsindeling maken, samenwerken, proefwerken af krijgen binnen de tijd, om nog maar te zwijgen over het sociale aspect. Wie qua intelligentie op een hoger niveau zit dan de groep waarbinnen hij of zij moet functioneren, zal eerder minder dan meer sociale aansluiting vinden.

Op eigen kracht

Kort samengevat: door de leerling te laten afstromen is men van het probleem af zonder iets aan het probleem te doen. Een gemiste kans. Door de leerling te leren met het schoolsysteem om te gaan en in te zetten op het aanleren van studievaardigheden, komen we een stuk verder. Zo wordt de eigen kracht van de autistische leerling, namelijk het leervermogen dat in aanleg in voldoende mate aanwezig is, ingezet om verder te komen. Betere prestaties leiden tot zelfvertrouwen. Zonder zelfvertrouwen geen persoonlijke groei.

Eerder gepubliceerd op womenwithautism.com op 11 augustus 2015.

Naar blogpost 2

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *