Focus op studievaardigheden

“Waarom lukt het niet?”

Klinkt deze vraag bekend? Wordt deze vraag vaak gesteld door leraren? Door de GGZ? Door hulpverleners? Door familieleden? Door vrienden en kennissen? Autimotive vindt deze vraag te moeilijk. Autimotive houdt het graag simpel.

“Wat lukt niet?”

Je proefwerken af krijgen binnen de tijd. Concentreren. Samenwerken met andere leerlingen. Weten wanneer iets af is. Omgaan met onverwachte gebeurtenissen, zoals lesuitval of een invalleerkracht. Je huiswerk af krijgen.

“Hoe lukt het wel met de juiste studievaardigheden?”

De leerling gebruikt nu een manier die niet werkt. Autimotive werkt samen met de leerling aan een manier die wel werkt. Autimotive vindt dat er in het onderwijs te weinig aandacht is voor studievaardigheden. Studievaardigheden waar in principe iedere leerling van kan profiteren, maar leerlingen met autisme, asperger en pdd-nos in het bijzonder. Hier is geen standaard boekje voor. Wel een heel persoonlijk boekje. Dat boekje schrijven we samen. Autimotive leert studievaardigheden aan, weet raad bij concentratieproblemen, weet precies hoe je proefwerken af krijgt binnen de tijd en maakt samenwerken zinvol. Afgestemd op de boeken die de leerling moet gebruiken. Afgestemd op de persoonlijke situatie. Concreet. Direct toepasbaar.

Het schoolsysteem werkt vaak niet voor leerlingen met autisme. Leerlingen met autisme zijn wel slim genoeg om met het systeem te leren werken. Autimotive ondersteunt hierbij.

Lees meer over studievaardigheden bij Hoe werkt Autimotive.