Wat is autisme?

Autisme is een staat van zijn.

Wat is autisme? Autisme is een staat van zijn die het denken en handelen van het individu op alle fronten beïnvloedt. Deze staat van zijn heeft een neurologische oorsprong en is dus aangeboren. Die neurologische oorsprong kan je niet veranderen. Hoe het gedrag er aan de buitenkant uit ziet, is van zeer veel factoren afhankelijk en is gedurende de levensloop van de autistische persoon aan verandering onderhevig. Het individu met autisme ontwikkelt zich op verschillende gebieden in verschillende tempo’s, die afwijken van de tabelletjes in de pedagogische handboeken. Op bepaalde punten langzamer dan de meeste mensen zonder autisme, op andere punten juist veel sneller. Wat je vaak ziet, is dat de cognitieve ontwikkeling veel sneller gaat dan de sociale ontwikkeling. Het kind is wijs voor zijn leeftijd en denkt na over zaken waar leeftijdsgenootjes nog helemaal geen notie van hebben. Doordat het kind op het sociale vlak anders of minder snel ontwikkelt, vindt het geen aansluiting bij leeftijdsgenootjes. Andere kinderen vinden het kind dan raar of stom en het wordt al snel gezien als een dom kind, terwijl het tegendeel waar is.

Ieder mens met autisme (klassiek, asperger, pdd-nos) en iedere hulpverlener zal een ander antwoord geven op de vraag “Wat is autisme?” Autimotive beschouwt autisme als een manier van zijn die een scala aan mogelijkheden in zich heeft. Autimotive helpt de leerling bij het formuleren van een persoonlijk en positief antwoord op deze vraag. Een antwoord dat niet wordt bepaald door stereotypen en vooroordelen van buitenstaanders.

Wat is autisme NIET?

Autisme is geen handicap.

Autisme is geen ziekte.

Autisme is geen verstandelijke beperking.

Autisme is geen probleem.

Lees verder bij Hoe werkt Autimotive?.